Fes-te Membre de l’Ampa

Vols fer-te membre de l’AMPA, implicar-te a l’educació dels teus fills, ajudar a promoure i desenvolupar totes les activitats extracurriculars i extraescolars que es realitzen en el Col·legi, així com participar en les activitats pròpies del centre

Si vols formar part de la junta de l’AMPA o col·laborar amb nosaltres de forma activa no dubtis a fer-nos-ho saber atès que totes les mans que tinguem sempre són poques.

Contacta

Realment és enriquidor i per als nens és realment important el poder dir als seus amics “doncs la meva mare va preparar el festival” o “el meu pare ha fet…”.

Una major participació per la nostra banda en la vida dels nostres fills els ajuda a créixer, a afavorir la seva autoestima i a desenvolupar-se.

Contacta


Quieres hacerte miembro del AMPA, implicarte en la educación de tus hijos, ayudar a promover y desarrollar todas las actividades extracurriculares y extraescolares que se realizan en el Colegio, así como participar en las actividades propias del centro.

Si quieres formar parte de la junta del AMPA o colaborar con nosotros de forma activa no dudes en hacérnoslo saber dado que todas las manos que tengamos siempre son pocas.

Contacta

Realmente es enriquecedor y para los niños es realmente importante el poder decir a sus amigos “pues mi madre preparó el festival de fin de curso” o “mi padre ha hecho…”.

Una mayor participación por nuestra parte en la vida de nuestros hijos les ayuda a crecer, a favorecer su autoestima y a desarrollarse.

Contacta